พิมรี่พายขายทุกอย่าง รายได้ 175 ล้านตั้ง 10 บริษัท

ทีมข่าว PPTV ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัทของพิมรี่พาย หรือ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ เฉพาะที่มีคำว่า “พิมรี่” ในชื่อบริษัท มีทั้งหมดรวม 10 บริษัท ใช้ทุนเริ่มต้นในการจดทะเบียนรวม 23 ล้านบาท ในจำนวนนี้ มี 7 บริษัท เพิ่งจดทะเบียนเป็นบริษัท ปีนี้ 2564 ส่วนอีก 3 บริษัท จดทะเบียน ปี 2562 และ 2563ซึ่งถือเป็นช่วง 2-3 ปีทองของพิมรี่พาย ที่ได้รับความนิยมสูง

โดยหากยกตัวอย่างธุรกิจของ บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่จดทะเบียนช่วงแรก พบว่า ล่าสุดนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งว่า มีรายได้รวม 175 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นทุนขาย 139 ล้านบาท กำไรสุทธิ 10 ล้านบาท แต่บริษัทนี้ พิมรี่พายไม่ได้ถือหุ้นเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายสานิต สนองเกียรติ พ่อของพิมรี่พาย ถือหุ้นใหญ่สุด 60% มูลค่า 600,000 บาท

สำหรับบริษัทล่าสุดที่พิมรี่พายจดทะเบียน คือ บริษัท เดอะ พิมรี่พาย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 16 มีนาคม 2564 ทุน 5,000,000 บาท แจ้งประกอบกิจการบริการ ด้านการบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การขาย การตลาด กฎหมาย บัญชี วิศวกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณาประกอบกิจการให้บริการหรือเป็นตัวแทนให้บริการ ให้เช่าทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมี น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ และ นาย สานิต สนองเกียรติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

พิมรี่พาย ถือว่า มีบริษัทที่ครอบคลุมธุรกิจหลายอย่าง ทั้งบริษัทพิมรี่ ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบริษัทพิมรี่ มีเดีย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโฆษณา บริษัท พิมรี่ โลจิส จำกัด ธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาย ยังไม่นับรวม การทำค่ายเพลง และ ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ชื่อบริษัท ว่า “พิมรี่”

ทั้งหมด นี้ ถือเป็น อาณาจักรของพิมรี่พาย ที่กำลังขยายตัว และมีแม่ค้าออนไลน์จำนวนมาก เลียนแบบโมเดลนี้เพื่อเดินรอยตาม

Back to top button